Czynniki kształtujące i regulujące handel i stosunki międzynarodowe.

Słowa kluczowe: państwa stosunki międzynarodowe prawo handel interes ekonomiczny współpraca wymiana pluralizm ład zysk relacje regulacje prawo umowy warunki podmioty globalna gospodarka potencjał

Stosunki międzynarodowe

Historia pokazuje, że stosunki między państwami mogą być bardzo zawiłe. Jednak stanowią one podstawę funkcjonowania współczesnego świata i warto znać czynniki, które kształtują proces wymiany międzynarodowej. By państwa, narody i międzynarodowe korporacje o światowym zasięgu mogły harmonijnie współpracować, musi istnieć przestrzeń i charakterystyka właściwa tej relacji.

Cechy środowiska narodowego, czyli miejsca spotykania się podmiotów gospodarczych różnych państw to:

-pluralizm (mnogość) równych sobie podmiotów i niejednorodność kulturowa między nimi
-poliarchizm, czyli takie samo miejsce w hierarchii tych podmiotów
-żywiołowość, czyli stałe zmiany w obrębie tych relacji, ich nietrwałość
-złożoność, czyli nic innego jak duża liczba uczestników wymiany

Sztuka kompromisu

Głównym dążeniem podmiotów na rynku międzynarodowym jest dojście do konsensusu, osiągnięcie stanu, który można nazwać mianem ładu międzynarodowego. By go osiągnąć, wymiana musi przebiegać zgodnie z poszanowaniem przyjętych przez wszystkich uczestników transakcji reguł, które określają formy i granice współpracy. Relacje te mogą być regulowane na różne sposoby. Przykładem są tu umowy międzynarodowe. Ważnym pojęciem jest międzynarodowe prawo publiczne, czyli zespół norm prawnych regulujących stosunki międzynarodowe i ich przebieg.

Wzajemne relacje

Podmioty (najczęściej suwerenne państwa) powiązane różnymi relacjami są od siebie w pewien sposób zależne. Ważne, by ta zależność nie opierała się na wyzysku, a symbiozie, dążeniu do uzyskania dobra przez wszystkich uczestników procesu. Najlepszym modelem jest tu równowaga sił. Nie daje on podstaw do narzucania i dyktowania warunków przez jeden z podmiotów kosztem ustęp przez drugi. Kierowanie się wyłącznie własnym interesem ekonomicznym nie jest korzystne dla wspólnoty.

Dlaczego powstał pieniądz nie mający żadnego pokrycia?

Podsumowanie

Handel i wymiana międzynarodowa w pewnym stopniu musi opierać się na wzajemnej pomocy państw w pokonywaniu problemów gospodarczych. Koordynacja taka pozwala na zapobieżenie większej recesji i zdestabilizowaniu się globalnej gospodarki. Współpraca o ogólnoświatowym zasięgu pozwala na zachowanie tego typu ładu. Umożliwia wypracowanie maksimum potencjału gospodarczego.

Sklep sieciowy z wydajnym hostingiem

Sklep internetowy, jak założyć?

Internet jest potężnym medium i wiele dziedzin życia codziennego przeniosło się do sieci w wirtualne wymiary. Jedną z nich jest handel. Wielu przedsiębiorców wybiera właśnie tę drogę dla rozwoju biznesu. Sprzedaż w sklepach sieciowych rośnie i rośną zasoby i możliwości firm. Do sprawnego działania placówki handlowej w sieci potrzeba wydajnego programu oraz miejsca na serwerze.

Przewodnik ten odpowie na pytanie – sklep internetowy jak założyć wybierając właściwie hosting.

Wybór hostingu dokonuje się między innymi na podstawie skali projektu.

Proste strony

W przypadku bloga, wizytówki, małego sklepu internetowego, forum, strony korporacyjnej, z liczbą odwiedzin mniejszą niż trzy tysiące osób dziennie, można wybrać hosting wspólny na jednym serwerze. Większość nowoczesnych witryn na poziomie podstawowym i średnim korzysta z takiego właśnie hostingu. Jego istotą jest to, że na jednym rozbudowanym serwerze znajdują się witryny różnych klientów. Dzielą między sobą zasoby (procesor, pamięć i miejsce na dysku) urządzenia.

Witryny średniego poziomu

Na forum, sklep internetowy, lub portal z frekwencją do dziesięciu tysięcy w dzień odpowiedni jest hosting współdzielony z limitem. Jest to ten sam wspólny hosting, ale każda jednostka organizacyjna posiada przydzieloną stałą ilość zasobów serwera.
Osobiście polecamy hosting w www.seohost.pl. Tak działa średniej wielkości sklep internetowy – jak założyć dużą jednostkę, o tym dalej.

Strony wysokiego poziomu

W przypadku witryn o frekwencji przekraczającej 10 000 osób w ciągu każdego dnia zaleca się zastosowanie serwera dedykowanego. Oznacza to, że witryny korzystają z serwera w pełni i nie dzielą się nim z nikim. Jest to najdroższa opcja i dość skomplikowana w konfiguracji.

Pamiętaj również aby rozsądnie podejść do wyboru systemu CMS dla swojego sklepu.