NaukaStosunki międzynarodowe

Pieniądz fiducjarny – co to jest?

Pieniądz fiducjarny – co to jest?

Słowa kluczowe: pieniądz fiducjarny,środki płatnicze,wartość pieniądza

Czym jest pieniądz fiducjarny?

Złotówka, dolar, euro, funt, to nic innego jak pieniądz fiducjarny. Definicja jest równie prosta: waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych.
W dawnych czasach i nawet tych nieodległych, siłę waluty stanowiło jej zabezpieczenie w złocie. Wraz z rozwojem społeczeństw, rozwijał się handel. Handel potrzebował pieniądza. Im silniej rozwijała się gospodarka, tym więcej pojawiało się towarów. Każda wyprodukowana rzecz potrzebowała rynku zbytu. Aby rynek mógł działać potrzebował gotówki.

Rewolucja przemysłowa

Doprowadziła do przeobrażenia rynku zbytu, powstał rynek konsumenta. Konsument w tym rozumieniu to każdy kto posiadając środki płatnicze, zabezpieczał dzięki nim swoje potrzeby. Wartość pieniądza ulegała obniżeniu, malało jego zabezpieczenie w złocie czy innych kruszcach. Kiedyś władca, dziś rząd zajmuje się dystrybucją pieniądza. To rząd danego kraju decyduje ile pieniądza wypuszcza na rynek. Nadmiar pieniądza na rynku, brak zabezpieczenia w złocie, sprawia, że jego wartość maleje. Pieniądz fiducjarny stał się podstawowym narzędziem w rękach rządów, do regulowania rozwoju gospodarczego.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz